Health Works Fitness doet haar uiterste best om een omgeving te creëren waar alle leden met veel plezier kunnen sporten. Wij
vragen de leden om zich aan de clubregels te houden voor de veiligheid van het personeel en vooral de leden. Een lid kan op de
huisregels geattendeerd worden. Indien je vragen hebt kun je je melden bij de front desk.

 1. Het dragen van sportkleding en sportschoenen is verplicht. Het sporten met ontbloot lichaam is verboden. Gerafelde,
  gescheurde of onwelriekende kleding is niet toegestaan. Het dragen van petjes is niet toegestaan. Het dragen van een T-shirt zonder mouwen is wel toegestaan maar
  geen hemd met dunne bandjes. Van deze laatste groep leden kan het personeel te allen tijde vragen om een meer dekkend
  shirt te dragen gezien de uitstraling van Health Works Fitness.
 2. Sportschoenen dienen voorzien te zijn van een niet-afgevende rubberen zool. Straatschoeisel of buiten gedragen
  sportschoenen zijn niet toegestaan in de sportruimte.
 3. De sporter dient ieder toestel schoon en droog achter te laten voor de volgende persoon. Tevens is tijdens het sporten het
  gebruik van een handdoek verplicht, bij bankjes op het toestel en wij verzoeken je sowieso na het gebruik van de cardio
  toestellen deze af te nemen met de aanwezige spray en een stukje van de papierrol.
 4. Indien alle toestellen tijdens drukke tijden bezet zijn verzoeken wij je om niet langer dan 20 minuten continu hetzelfde
  toestel te gebruiken. Tip; gevarieerd sporten is leuker en men bereikt dan meestal betere resultaten.
 5. Je dient alle kleding en/of waardevolle spullen zelf in een vrije locker op te bergen en deze op slot te doen en voor het
  verlaten van de club weer te ontruimen. Health Works Fitness behoudt het recht kluisjes na het sluiten van de club open te
  maken en mogelijk aanwezige spullen definitief te verwijderen.
 6. Alle groepslessen zullen tijdig beginnen en wij vragen het lid om op tijd (5-10 minuten eerder) aanwezig te zijn. De
  instructeur/-trice heeft het recht om leden niet meer tot de les toe te laten zodra een les is begonnen.
 7. Verboden in de club: dieren, roken, gebruik van alcohol, eten of andere dranken dan door de club aangeboden. Eigen
  meegenomen sportdranken in een bidon zijn toegestaan. Voedsel i.v.m. medicatie en in overleg mag.
 8. Kinderen onder de 14 jaar mogen de club niet betreden om te sporten en jongeren van 14-16 jaar mogen alleen onder
  begeleiding van een volwassen lid, boven de 18 jaar, trainen.
 9. Het gebruik van een mobiele telefoon om te bellen is alleen toegestaan in het lounge gedeelte bij de (lees)tafels. In de
  sportruimte kan een lid gebruik maken van de mobiele telefoon om trainingsschema’s te volgen, eigen muziek te luisteren
  of iets te lezen. In de groepsleszalen is het gebruik van een mobiel telefoon niet toegestaan. In de gehele club is het gebruik
  van een (mobiele) camera niet toegestaan.
 10. Health Works Fitness heeft het recht om mensen toegang te weigeren indien, naar het oordeel van Health Works Fitness,
  toelating tot de club schadelijk kan zijn voor de club, leden of het personeel. Het Corona beleid dat Health Works Fitness
  volgens de RIVM normen volgt indien dit (weer) ter sprake komt kan hier preventief een onderdeel van zijn.
 11. Health Works Fitness, het personeel en management zijn niet aansprakelijk voor enigerlei schade die een persoon binnen of
  buiten de club oploopt.

Health Works Fitness
Augustus 2022